Cizojazyčné denní centrum Spatzennest

Home / Naše denní centrum

Středisko mimoškolní péče

Vrabčí hnízdo Bärenwalde

Školákům Mezinárodní základní školy Crinitzberg nabízíme ranní mimoškolní péči společně s dětmi z jeslí a mateřské školy od 6.00 hodin do začátku vyučování. V závislosti na rozvrhu dětí, obvykle však od 11.00 hodin, začíná náš program mimoškolní péče ve škole. Od 16.00 do 17.00 hodin je opět společná školka a mimoškolní péče.

Otevřená mimoškolní péče

V našem centru pracujeme podle otevřené koncepce, což znamená, že si děti po vyučování mohou svobodně vybrat aktivity, místnosti, pečovatele a kamarády na hraní - dítě tak přebírá aktivní roli a může si svobodně organizovat svůj den v centru mimoškolní péče.

Učitelé po vyučování podporují žáky po celý den a svou práci vždy přizpůsobují potřebám dětí. Učitelé také doprovázejí volnou hru - pozorují a reflektují chování dětí. V případě potřeby mohou působit jako partneři při hře nebo na základě svých pozorování mohou také nabídnout vhodné aktivity podle aktuálních zájmů dětí po vyučování.

Protože klademe velký důraz na zážitky v přírodě, pořádáme každý pátek (pokud to počasí dovolí) den v lese. Účast na lesním dni je rovněž dobrovolná. V pátek se v našem mimoškolním centru konají také narozeninové oslavy.

Koncept otevřené mimoškolní péče se v našem centru uplatňuje až od 2. školního roku.

V prvním pololetí 1. ročníku považujeme za důležité především to, aby se děti zorientovaly v novém třídním kolektivu, poznaly své nové spolužáky a společně prozkoumaly každodenní školní i mimoškolní život v pevném kolektivu. Příslušný rodič učitel tráví se svou třídou celý den v třídní skupině. Od druhého pololetí školního roku jsou pak prvňáčci postupně seznamováni s otevřeným konceptem mimoškolní péče.

Prostory

Žáci od 2. ročníku se mohou sami rozhodnout, jakým aktivitám se chtějí věnovat a kde chtějí trávit čas po vyučování a kdy začíná mimoškolní péče.

V našem centru odpolední péče jsou dětem k dispozici různé místnosti.

Děti mají samozřejmě možnost kdykoli se obrátit na pedagoga. Ti jsou zodpovědní za dohled v jednotlivých místnostech, takže děti nejsou nikdy ponechány samy sobě a vždy mají k dispozici kontaktní osobu nebo v případě potřeby partnera ke hře.

Dětem jsou k dispozici následující pokoje:

 • Klidová místnost s pohovkami, domečkem pro panenky, knihovnou a různými stolními hrami.
 • Kreativní místnost s širokou nabídkou řemeslných materiálů
 • Knihovna
 • Velké mimoškolní centrum se stavebnicemi, Legem, stolními a karetními hrami atd.
 • Zelená venkovní učebna
 • Dvě dětská hřiště s různým herním vybavením, jako jsou houpačky, skluzavka, houpačka, pískoviště atd.
 • Velké fotbalové hřiště
 • Děti mohou po dohodě s učiteli využívat své třídy jako místo pro odpolední odpočinek.

Vesper

V našem centru mimoškolní péče jsou denně nabízeny svačiny formou pestrého a bohatého bufetu. Zdravé stravě přikládáme velký význam.

Děti mají možnost svačit mezi 13.00 a 14.00 hodinou. Je na rozhodnutí každého dítěte, jak dlouho chce svačit. Učitelé na děti během svačiny dohlížejí.

Žáci 1. třídy pak společně obědvají od 14.00 hodin.

Dohled nad domácími úkoly

Každé pondělí a středu od 13.15 do 14.30 hodin probíhá ve všech třídách dohled nad domácími úkoly. Děti mají možnost vypracovat domácí úkoly pod dohledem a s podporou učitele. Naším cílem je, aby děti většinu domácích úkolů plnily samostatně, protože jen tak si mohou upevnit to, co se již naučily.

Žáci 1. třídy plní domácí úkoly každý den ve třídě se svým učitelem.

Celodenní programy

Každé úterý a čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin se konají různé celodenní programy. Na začátku školního roku mají děti dva týdny na to, aby si vyzkoušely různé celodenní programy, a poté by se měly rozhodnout pro 1 nebo 2 pevně stanovené GTA, které pak pravidelně navštěvují.

Celodenní programy nabízejí mimoškolní učitelé i učitelé a externí odborníci.

V současné době jsou nabízeny následující celodenní programy:

 • Železnice "Malý vlak
 • Vaření a pečení
 • Mladí zdravotníci
 • Stolní tenis
 • Tanec a hudba
 • Sbor "Sing & Move
 • Školní rádio
 • Fotbal
 • Řemesla
 • Sport - AG
 • Garden-Ag "Zahradní odborníci

Prázdninový program

Naše prázdniny jsou zvláštním vrcholem každého školního roku. O prázdninách nabízíme celodenní péči o děti po vyučování od 6.00 do 17.00 hodin. Vždy se snažíme dětem nabídnout pestrý program s velkými výlety, ale také dostatek prostoru pro odpočinek a volnou hru.

Před začátkem prázdnin žáci obdrží prázdninový rozvrh a mohou se přihlásit na jednotlivé části programu. Náš prázdninový program má vždy určité téma, podle kterého jsou nabízeny odpovídající aktivity a výlety.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.