Cizojazyčné denní centrum Spatzennest

Home / Naše denní centrum

Oblast jeslí a denního centra

Vrabčí hnízdo Bärenwalde

Naše malé, rodinné zařízení se skládá ze čtyř skupin s celkovou kapacitou 58 dětí. Jedná se o dvě jeslové skupiny, předškolní skupinu a skupinu pro předškoláky. Na základě nových pedagogických perspektiv posledních let jsme se po konzultaci s naší příspěvkovou organizací dohodli na 3 hlavních stěžejních bodech naší každodenní pedagogické práce.

Náš přístup

Výuce kulturních technik v našem centru přikládáme velký význam. Snažíme se učit číst, psát a počítat pomocí speciálních materiálů, jako jsou dřevěná písmena a číslice, neustále se obměňující knihovnička a různé projekty. Druhým naším zaměřením je angličtina jako cizí jazyk.

V Evropě, která se k sobě stále více přibližuje, považujeme neustálé osvojování jazyků za velmi důležité, a proto během celého dne hravou formou procvičujeme angličtinu jako cizí jazyk. Děti v batolecím a předškolním věku jsou ve fázi přirozeného osvojování jazyka, tj. jsou obzvláště vnímavé a otevřené jazykům. Děti, které jsou v raném věku vystaveny kontaktu s jiným jazykem, jsou mentálně flexibilní a mají vysokou úroveň vnímání. Hravé osvojování jazyka, které je plně přizpůsobeno potřebám dětí, v nich probouzí pozitivní vztah k jazyku a zároveň je setkáním s cizí kulturou.

Třetím tématem je učení založené na činnostech.

Zvládnutí konkrétních úkolů prostřednictvím jejich plánování a realizace vede k učení v ucelených činnostech. Vnímání a myšlení lze aplikačně propojit s konkrétními úkoly a situacemi a strukturovat obsah učení a procesy učení. Vnímání a myšlení se však stávají úplnou činností teprve tehdy, když jsou obě činnosti realizovány.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.