Cizojazyčné denní centrum Spatzennest

Home / Naše denní centrum

Spolupráce
Základní škola

Mezinárodní základní škola
Crinitzberg (IGC)

Nástupem do základní školy začíná pro předškolní děti nová životní etapa. Abychom dětem v tomto období poskytli co nejlepší podporu a připravili je na nové úkoly, je přínosná úzká spolupráce mezi naší mateřskou školou "Spatzennest" a Mezinárodní základní školou Crinitzberg.

Dohodu o saské spolupráci považujeme za důležité spojení mezi středisky denní péče, školami a rodinami.

Cíle spolupráce

Cílená a intenzivní příprava dětí na školu by jim měla přechod do nové životní etapy co nejvíce usnadnit. Hlavním cílem naší předškolní práce je vybavit všechny děti věku přiměřenými všeobecnými znalostmi, aby přechod do školy zvládly bez problémů. Proto jsme s naší základní školou uzavřeli dohodu o spolupráci, na které se aktivně podílejí i děti a rodiče. S pedagogickým sborem vedeme živý dialog, abychom optimálně podpořili připravenost dětí na školu. Učitelé určují kritéria pro dosažení cílů a pomáhají je sledovat. Pro optimalizaci fáze nástupu do školy nabízíme před nástupem dětí do školy několik tzv. setkávacích odpolední, během nichž se budoucí žáci a jejich rodiče mohou s učitelem mimoškolní péče seznámit se školou, svým budoucím třídním učitelem a prostorem mimoškolní péče.

Tato spolupráce dává rodičům a dětem možnost seznámit se s požadavky základní školy již v raném věku.

Mezinárodní základní škola Crinitzberg
Bergstraße 1a
08147 Crinitzberg

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.